MOTIVATIE: ONDERZOEK ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

 

   


| jaar| nr. 002 | 01-01-2020 |

De initiatiefnemers van de Partij voor de Bomen maken zich al geruime tijd zorgen over de vitaliteit van bomen in met name de bebouwde omgeving. Ondergetekende heeft een onderzoek gestart naar de effecten van de elektromagnetische straling van zendmasten op bomen. In dat kader zijn in september 2019 zowel naar veel boomkwekers als naar alle gemeenten een mail gestuurd met een uitvraag naar foto’s en naar eventuele ervaringen met schades aan bomen waarbij als oorzaak elektromagnetische straling wordt vermoed. Meer dan 80 % van de gemeenten reageerden binnen enkele weken. Veruit de meesten hadden op het gebied van schades aan bomen met als mogelijke oorzaak elektromagnetische straling geen ervaring. In een vijftal gevallen werden dit soort effecten wel vermoed. Een aantal gemeentelijke ‘boom’ ambtenaren namen telefonisch contact op. In die gesprekken erkende iedereen dat ook naar hun ervaringen de vitaliteit van het bomenbestand de afgelopen jaren aanmerkelijk verslechterd is. De ‘boom’ ambtenaren met vele jaren ervaring zien die vitaliteitsverandering al enkele decennia. Zonder dat er in hun ogen sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. In de gesprekken en mailwisselingen werden wel een aantal mogelijke oorzaken genoemd o.a. veranderend waterbeheer, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen, klimaatveranderingen, luchtverontreiniging en straling.

Recent is een rapport (mirror.pdf) uitgekomen van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), waarin gesteld wordt dat van de onderzochte 454 boomsoorten op Europese bodem er 42 procent met uitsterven worden bedreigd en van de 258 endemische soorten 58 % met uitsterven worden bedreigd. Tot de bedreigde soorten behoren o.a. de paardenkastanje, de wilde lijsterbes, en de krimlijsterbes.

Zelf ben ik een man op gevorderde leeftijd (71) mijn vitaliteit neemt al jaren af. Met als gevolg dat ik makkelijker ziek wordt en als ik ziek ben ik meer tijd nodig heb om te herstellen dan toen ik jonger en vitaler was. Bij het bomenbestand neemt volgens de door mij gesproken groenambtenaren de vitaliteit in alle leeftijdsklassen af. Die groenambtenaren constateren tevens een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen 20 jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, essentaksterfte, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen. Toeval? Of is er meer aan de hand?

Het IUCN rapport past in een reeks van andere rapportages die laten zien dat de afgelopen decennia het insectenbestand enorm is afgenomen, de vogels in aantallen en soorten enorm is afgenomen. Vaak wordt er als oorzaak gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Niet uit te sluiten valt dat dit één van de mogelijkheden is. Maar is dat logisch als het gebruik van bestrijdingsmiddelen de afgelopen 30 jaar vrijwel is gehalveerd en veel nieuwere middelen veel sneller worden afgebroken dan de vroeger gebruikte middelen. Er is één mogelijke oorzaak die de afgelopen decennia een bijna exponentiële groei vertoond; staling. Ondergetekende schreef er eerder over.

Wat mij verbaast is dat met de vele reeds verrichtte onderzoeken de alarmbellen niet zijn gaan rinkelen terwijl daar mijn inziens alle redenen voor zijn. Jarenlang heb ik onderzoekswerk verricht waarbij ik tal van chemicaliën gebruikte, steeds diende ik volgens mijn werkgevers het voorzorgprincipe te hanteren. Als niet zeker was dat iets onschadelijk is werd ik geacht met dit soort middelen om te gaan alsof het zeer schadelijke stoffen betrof. Nu hebben politici het omgedraaid als iets niet ‘bewezen’ schadelijk is dan neemt men aan dat het onschadelijk is en stellen we de bevolking en schoolkinderen er gewoon aan bloot. Terwijl in Frankrijk de mobieltjes en IPad’s een school niet in mogen en alles aan de ‘draad’ moet mag in Nederland ieder kind aan straling binnen schoolgebouwen worden bloot gesteld. Ook is er een grote variëteit aan blootstellingsnormen (zie bijgaande afbeelding). Wij Nederlandse zouden volgens die normen van alle volkeren het best tegen straling kunnen!

bloodstellingsnormen

In een ander artikel op onze website “Results of bio–potential measurements”, een uittreksel van het onderzoek “The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency electromagnetic fields produced by EM transmitters” (.pdf), van de Wageningen Universiteit blijkt zonneklaar dat elektromagnetische zenders zoals wifi zenders een effect hebben op het biopotentiaal van levende cellen van bomen! Lees en huiver. Het wordt tijd dat ook in Nederland men zich bewust wordt van de risico’s en mogelijke gevolgen van de alsmaar toenemende straling in de openbare ruimte en binnen gebouwen zoals scholen, huizen, werkplaatsen en fabrieken.

Ik hoop dat u als lezer op een andere manier gaat kijken naar de achteruitgang van het vogel- en insectenbestand en tegen de achteruitgang van de vitaliteit van bomen. Zoek actief naar oorzaken waarom steeds meer bomen minder vitaal worden en waarom ziekten en plagen waaraan bomen ten prooi vallen lijken toe te nemen. De PvdB ontvang graag uw meldingen van mogelijke boom/taksterfte waarbij invloed van straling wordt vermoed. Wij komen graag ter plaatse de straling meten.

Louis van der Kallen


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

13 reacties

 1. Goed initiatief.

  Voor iedereen die dit leest: 25 januari a.s. wereldwijde protestdag tegen 5G. Locatie Nederland: Amsterdam
  Aanmelden: stralingsbewustamsterdam.nl

  • Dank u wel, de reacties waren nog niet automatisch toegestaan. Dat passen wij nu aan.

  • Ik denk dat het zeker een belangrijke factor is.

   Ik heb in mijn werk als Tree Technician al veel bomen en ziekten voor bij zien komen.
   Daar zie ik dat veel ziekten en plagen pas ontstaan als de vitaliteit en conditie verminderd is.

   Maar ook op veel plekken is er meer aan de hand dan alleen straling. Ik ben van mening dat het hoofd probleem in de bodem zit. De gezondheid van de bodem is in de huidige tijd ook niet optimaal door uitputting, menselijke ingrepen en milieuvervuiling.

   Maar wat mij ook erg opvalt is dat de situatie waarin plakoksels voor komen heel veel op elkaar lijkt. Daar vermoed ik dat magnetische velden vanuit de aarde ook een rol spelen.

   Ik ben benieud wat jullie daar van weten.

  • Louis van der Kallen

   Deelname bevelen wij aan.

  • Louis van der Kallen

   Wij bevelen deelname aan.

 2. Cornelis van Gils, oprichter van de PvdB , partij van de bomen

  Vrees voor elektromagnetische straling is ongegrond. Wel is er door de invoering van het netwerk voor G5 een groot risico dat voor de plaatsing van die masten grote aantallen gezonde bomen moeten wijken. Als een Gemeente dus rooiplannen aankondigt extra achterdochtig zijn ivm mogelijke plaatsing van veelal overbodige G5 masten. Voor de modale burger is G4 vrijwel altijd voldoende.

 3. Er gaan geluiden op om het 5G netwerk in Nederland als een nutsvoorziening beschikbaar te stellen. Dat is mooi maar de vraag is wat de invloed op de levensverwachting is van (stedelijke)bomen bij de aanleg en de instandhouding van het 5G netwerk. Ik heb het hier vooral over de gevolgen van snoeimaatregelen die misschien noodzakelijk zijn voor een storingsvrij 5G netwerk in de stad. Over de invloed en gevolgen van de straling weet ik verder niets.
  Het is bekend (Engels onderzoek University van Surrey 2015) dat signalen van zenders/ontvangers onderling geen obstakels zoals takken of delen van boomkronen mogen hebben om storingsvrij te kunnen werken.
  Het lijkt mij dan ook wenselijk om de Boom Effect Analyse (BEA, H16 Handboek Bomen 2018 of BEA 2.0 van de Bomenstichting) te laten uitvoeren alvorens tot plaatsing over te gaan.
  Is een 5G netwerk wel geschikt om uit te rollen in stedelijk gebied? Moeten boomkronen worden aangepast en kunnen er bij nieuwe aanleg van wijken enkel nog maar kleine bomen worden aangeplant?
  Volgens mij is het belang van een kwalitatief goed bomenbestand voor de leefbaarheid in stedelijk gebied groter dan dat van een storingsvrij 5G netwerk. Het is aan de politiek om zich goed te laten informeren en zich niet laten leiden door de lobby van de telecomindustrie.

 4. Heel goed echt heel goed ben verkocht had me hoop al bijna opgegeven ik stemde al jaren niet meer zag het nut er niet meer van maar ik doe weer mee dankjewel

 5. Kunnen jullie een gezamenlijke petitie starten of is die er al?

  Hebben jullie folders die uitgedeeld kunnen worden?

  Met vriendelijke groet,

  Madeleine Wit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *