LATEN WE HET GEBEUREN?

 

   


| jaar| nr. 004 | 21-12-2020 |

 

Recent is het rapport “State of Europ’s Forest 2020” van de CEPF (The Confederation of European Forest Owners) verschenen. Het is een rapportage waar Probos over de Nederlandse bossen informatie voor heeft aangeleverd. Het rapport bevat een aantal zeer verontrustende conclusies, onder andere:

  • Onze bossen lijden, onder meer door, de droogte;
  • In 33 % van het totale Europese bosgebied domineert één boomsoort;
  • Dit leidt tot monotone bossen (veelal naaldbomen en coniferen);
  • Die monotone inrichting geeft ziekten (schimmelziekten) en plagen meer kans zoals bastkevertjes van 5 mm die de fijnsparbossen in Duitsland en Polen aan het verwoesten zijn;
  • Zelfs de machtige robuuste beuken en de Japanse Larix zijn het onderspit aan het delven.

Vorig jaar (2019) was er al het IUCN rapport (Union for Conservation of Nature) over het dreigende uitsterven van 42 % van de inheemse Europese bomen. Dat gegeven verwerkte ik in een filmpje voor de partij voor de bomen.

In 2019 schreef ik een artikel over bomen en elektromagnetische-straling (EMS) en later publiceerde de Partij voor de Bomen een artikeltje waarin helder werd wat EMS-WiFi straling verandert aan het bio-potentiaal in een boomcel.

De Europese Commissie werkt nu aan een nieuwe bosstrategie, mede in het kader van een Green Deal. Zij laten het niet zomaar gebeuren! Wat doet de Nederlandse politiek? Wat doen de Nederlandse overheden?

De vitaliteit van onze bossen en solitaire bomen gaat snel achteruit en daar mee ook de biodiversiteit en de kwaliteit van ons landschap en onze leefomgeving. Dat vraagt om een antwoord. Niet alleen van de Rijksoverheid (Staatsbosbeheer) maar ook van de lagere overheden zoals de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

De overheden kunnen samen met de particuliere boseigenaren veel meer dan ze doen. Bossen kunnen we ‘verloven’ (naaldbomen vervangen door loofbomen) en we kunnen andere soorten planten (zoals haagbeuken, gewone esdoorns, fladderiepen en populieren).

Maar ook:

  • Bij de aanleg van infrastructuur en bouw/reconstructie van woonwijken moet er meer aandacht komen voor betere groeiplaatsen en de keuze van het plantmateriaal;
  • Versterking van de biotoop van bomen binnen de bebouwde kom;
  • Meer onderzoek naar ziekten en plagen en de ontwikkeling van preventie- en bestrijdingsmethoden;
  • Meer onderzoek naar de effecten van waterbeheer, straling, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen en luchtverontreiniging op de vitaliteit van bomen.

Bossen en bomen zijn ons toch dierbaar. Politici kom in actie! Neem de onderzoeken van de INCN en de CEPF serieus en ga aan de slag.

 

Louis van der Kallen


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *