LATEN WE HET GEBEUREN?

 

   


| jaar| nr. 004 | 21-12-2020 |

 

Recent is het rapport “State of Europ’s Forest 2020” van de CEPF (The Confederation of European Forest Owners) verschenen. Het is een rapportage waar Probos over de Nederlandse bossen informatie voor heeft aangeleverd. Het rapport bevat een aantal zeer verontrustende conclusies, onder andere:

  • Onze bossen lijden, onder meer door, de droogte;
  • In 33 % van het totale Europese bosgebied domineert één boomsoort;
  • Dit leidt tot monotone bossen (veelal naaldbomen en coniferen);
  • Die monotone inrichting geeft ziekten (schimmelziekten) en plagen meer kans zoals bastkevertjes van 5 mm die de fijnsparbossen in Duitsland en Polen aan het verwoesten zijn;
  • Zelfs de machtige robuuste beuken en de Japanse Larix zijn het onderspit aan het delven.

Vorig jaar (2019) was er al het IUCN rapport (Union for Conservation of Nature) over het dreigende uitsterven van 42 % van de inheemse Europese bomen. Dat gegeven verwerkte ik in een filmpje voor de partij voor de bomen.

In 2019 schreef ik een artikel over bomen en elektromagnetische-straling (EMS) en later publiceerde de Partij voor de Bomen een artikeltje waarin helder werd wat EMS-WiFi straling verandert aan het bio-potentiaal in een boomcel.

De Europese Commissie werkt nu aan een nieuwe bosstrategie, mede in het kader van een Green Deal. Zij laten het niet zomaar gebeuren! Wat doet de Nederlandse politiek? Wat doen de Nederlandse overheden?

De vitaliteit van onze bossen en solitaire bomen gaat snel achteruit en daar mee ook de biodiversiteit en de kwaliteit van ons landschap en onze leefomgeving. Dat vraagt om een antwoord. Niet alleen van de Rijksoverheid (Staatsbosbeheer) maar ook van de lagere overheden zoals de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

De overheden kunnen samen met de particuliere boseigenaren veel meer dan ze doen. Bossen kunnen we ‘verloven’ (naaldbomen vervangen door loofbomen) en we kunnen andere soorten planten (zoals haagbeuken, gewone esdoorns, fladderiepen en populieren).

Maar ook:

  • Bij de aanleg van infrastructuur en bouw/reconstructie van woonwijken moet er meer aandacht komen voor betere groeiplaatsen en de keuze van het plantmateriaal;
  • Versterking van de biotoop van bomen binnen de bebouwde kom;
  • Meer onderzoek naar ziekten en plagen en de ontwikkeling van preventie- en bestrijdingsmethoden;
  • Meer onderzoek naar de effecten van waterbeheer, straling, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen en luchtverontreiniging op de vitaliteit van bomen.

Bossen en bomen zijn ons toch dierbaar. Politici kom in actie! Neem de onderzoeken van de INCN en de CEPF serieus en ga aan de slag.

 

Louis van der Kallen


   

LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

 

   


| jaar| nr. 007 | 17-01-2020 |

 

Facebook

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte.

LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte. #PvdB #Partijvoordebomen

Gepostet von Partij voor de bomen am Freitag, 17. Januar 2020

 

YouTube


   

LUISTER GOED, HET IS GOED BEDOELD

 

   


| jaar| nr. 006 | 14-01-2020 |

 

Facebook

Weer een nieuwe splinter one-issue partij? Zeker niet!
Het is nodig en wij leggen duidelijk en onomwonden uit waarom. Sorry, maar het moet anders…

LUISTER GOED, HET IS GOED BEDOELD.

Weer een nieuwe splinter one-issue partij? Zeker niet! Het is nodig en wij leggen duidelijk en onomwonden uit waarom. Sorry, maar het moet anders…

Gepostet von Partij voor de bomen am Montag, 13. Januar 2020

 

YouTube


   

PARTIJ VOOR DE BOMEN GEEFT NEDERLANDSE BOMEN EEN STEM BIJ OMROEP POWNED

 

   


| jaar| nr. 005 | 10-01-2020 |

 

Facebook Omroep PowNed

Partij voor de Bomen geeft Nederlandse bomen een stem

Bomen. Belangrijk spul. Zuurstof, schone lucht, vogels zijn d'r dol op. Apen ook, maar daar hebben we in Nederland niet heel veel van. Wie we wel hebben is Louis van der Kallen. Deze 71-jarige inwoner van Bergen op Zoom heeft de Partij voor de Bomen opgericht. Hiermee wil hij meedoen aan de parlementsverkiezingen van 2021. Want de bomen hebben het zwaar.Hou PowNed in de lucht, word lid: http://bit.ly/2l3V162

Gepostet von PowNed am Freitag, 10. Januar 2020

 

YouTube Omroep PowNed


   

PARTIJ VAN DE BOMEN BESPROKEN BIJ EVA JINEK

 

   


| jaar| nr. 004 | 09-01-2020 |

Evan Jinek en haar tafelgasten komt het nieuws toe over de oprichting van de partij die aan de Tweede Kamer verkiezingen mee wil doen. Een korte bespreking volgt.

Facebook

PARTIJ VAN DE BOMEN BESPROKEN BIJ EVA JINEK

Evan Jinek en haar tafelgasten komt het nieuws toe over de oprichting van de partij die aan de Tweede Kamer verkiezingen mee wil doen. Een korte bespreking volgt. #PartijvoordeBomen #PvdB(copyright RTL/ Omroep Brabant)

Gepostet von Partij voor de bomen am Samstag, 11. Januar 2020

 

YouTube


   

DE ESSEN, EEN BEDREIGDE SOORT

 

   


| jaar| nr. 002 | 02-01-2020 |

 

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien.

Facebook

DE ESSENBOMEN, EEN BEDREIGDE SOORT

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien. #PartijvoordeBomen #PvdB

Gepostet von Partij voor de bomen am Mittwoch, 1. Januar 2020

 

YouTube


   

MOTIVATIE: ONDERZOEK ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

 

   


| jaar| nr. 002 | 01-01-2020 |

De initiatiefnemers van de Partij voor de Bomen maken zich al geruime tijd zorgen over de vitaliteit van bomen in met name de bebouwde omgeving. Ondergetekende heeft een onderzoek gestart naar de effecten van de elektromagnetische straling van zendmasten op bomen. In dat kader zijn in september 2019 zowel naar veel boomkwekers als naar alle gemeenten een mail gestuurd met een uitvraag naar foto’s en naar eventuele ervaringen met schades aan bomen waarbij als oorzaak elektromagnetische straling wordt vermoed. Meer dan 80 % van de gemeenten reageerden binnen enkele weken. Veruit de meesten hadden op het gebied van schades aan bomen met als mogelijke oorzaak elektromagnetische straling geen ervaring. In een vijftal gevallen werden dit soort effecten wel vermoed. Een aantal gemeentelijke ‘boom’ ambtenaren namen telefonisch contact op. In die gesprekken erkende iedereen dat ook naar hun ervaringen de vitaliteit van het bomenbestand de afgelopen jaren aanmerkelijk verslechterd is. De ‘boom’ ambtenaren met vele jaren ervaring zien die vitaliteitsverandering al enkele decennia. Zonder dat er in hun ogen sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. In de gesprekken en mailwisselingen werden wel een aantal mogelijke oorzaken genoemd o.a. veranderend waterbeheer, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen, klimaatveranderingen, luchtverontreiniging en straling.

Recent is een rapport (mirror.pdf) uitgekomen van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), waarin gesteld wordt dat van de onderzochte 454 boomsoorten op Europese bodem er 42 procent met uitsterven worden bedreigd en van de 258 endemische soorten 58 % met uitsterven worden bedreigd. Tot de bedreigde soorten behoren o.a. de paardenkastanje, de wilde lijsterbes, en de krimlijsterbes.

Zelf ben ik een man op gevorderde leeftijd (71) mijn vitaliteit neemt al jaren af. Met als gevolg dat ik makkelijker ziek wordt en als ik ziek ben ik meer tijd nodig heb om te herstellen dan toen ik jonger en vitaler was. Bij het bomenbestand neemt volgens de door mij gesproken groenambtenaren de vitaliteit in alle leeftijdsklassen af. Die groenambtenaren constateren tevens een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen 20 jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, essentaksterfte, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen. Toeval? Of is er meer aan de hand?

Het IUCN rapport past in een reeks van andere rapportages die laten zien dat de afgelopen decennia het insectenbestand enorm is afgenomen, de vogels in aantallen en soorten enorm is afgenomen. Vaak wordt er als oorzaak gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Niet uit te sluiten valt dat dit één van de mogelijkheden is. Maar is dat logisch als het gebruik van bestrijdingsmiddelen de afgelopen 30 jaar vrijwel is gehalveerd en veel nieuwere middelen veel sneller worden afgebroken dan de vroeger gebruikte middelen. Er is één mogelijke oorzaak die de afgelopen decennia een bijna exponentiële groei vertoond; staling. Ondergetekende schreef er eerder over.

Wat mij verbaast is dat met de vele reeds verrichtte onderzoeken de alarmbellen niet zijn gaan rinkelen terwijl daar mijn inziens alle redenen voor zijn. Jarenlang heb ik onderzoekswerk verricht waarbij ik tal van chemicaliën gebruikte, steeds diende ik volgens mijn werkgevers het voorzorgprincipe te hanteren. Als niet zeker was dat iets onschadelijk is werd ik geacht met dit soort middelen om te gaan alsof het zeer schadelijke stoffen betrof. Nu hebben politici het omgedraaid als iets niet ‘bewezen’ schadelijk is dan neemt men aan dat het onschadelijk is en stellen we de bevolking en schoolkinderen er gewoon aan bloot. Terwijl in Frankrijk de mobieltjes en IPad’s een school niet in mogen en alles aan de ‘draad’ moet mag in Nederland ieder kind aan straling binnen schoolgebouwen worden bloot gesteld. Ook is er een grote variëteit aan blootstellingsnormen (zie bijgaande afbeelding). Wij Nederlandse zouden volgens die normen van alle volkeren het best tegen straling kunnen!

bloodstellingsnormen

In een ander artikel op onze website “Results of bio–potential measurements”, een uittreksel van het onderzoek “The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency electromagnetic fields produced by EM transmitters” (.pdf), van de Wageningen Universiteit blijkt zonneklaar dat elektromagnetische zenders zoals wifi zenders een effect hebben op het biopotentiaal van levende cellen van bomen! Lees en huiver. Het wordt tijd dat ook in Nederland men zich bewust wordt van de risico’s en mogelijke gevolgen van de alsmaar toenemende straling in de openbare ruimte en binnen gebouwen zoals scholen, huizen, werkplaatsen en fabrieken.

Ik hoop dat u als lezer op een andere manier gaat kijken naar de achteruitgang van het vogel- en insectenbestand en tegen de achteruitgang van de vitaliteit van bomen. Zoek actief naar oorzaken waarom steeds meer bomen minder vitaal worden en waarom ziekten en plagen waaraan bomen ten prooi vallen lijken toe te nemen. De PvdB ontvang graag uw meldingen van mogelijke boom/taksterfte waarbij invloed van straling wordt vermoed. Wij komen graag ter plaatse de straling meten.

Louis van der Kallen