LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

 

   


| jaar| nr. 007 | 17-01-2020 |

 

Facebook

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte.

LATEN STAAN WAS OOIT DE VOORWAARDE: DE ANNEVILLE-EIK OP DE A58

De troeteleik. Ooit beloofde men die te laten staan. Beloftes zijn niets waard. Zo rolt de politiek. Geld en nog meer geld. Belangrijker dan leven. Belangrijker dan een belofte. #PvdB #Partijvoordebomen

Gepostet von Partij voor de bomen am Freitag, 17. Januar 2020

 

YouTube


   

LUISTER GOED, HET IS GOED BEDOELD

 

   


| jaar| nr. 006 | 14-01-2020 |

 

Facebook

Weer een nieuwe splinter one-issue partij? Zeker niet!
Het is nodig en wij leggen duidelijk en onomwonden uit waarom. Sorry, maar het moet anders…

LUISTER GOED, HET IS GOED BEDOELD.

Weer een nieuwe splinter one-issue partij? Zeker niet! Het is nodig en wij leggen duidelijk en onomwonden uit waarom. Sorry, maar het moet anders…

Gepostet von Partij voor de bomen am Montag, 13. Januar 2020

 

YouTube


   

PARTIJ VOOR DE BOMEN GEEFT NEDERLANDSE BOMEN EEN STEM BIJ OMROEP POWNED

 

   


| jaar| nr. 005 | 10-01-2020 |

 

Facebook Omroep PowNed

Partij voor de Bomen geeft Nederlandse bomen een stem

Bomen. Belangrijk spul. Zuurstof, schone lucht, vogels zijn d'r dol op. Apen ook, maar daar hebben we in Nederland niet heel veel van. Wie we wel hebben is Louis van der Kallen. Deze 71-jarige inwoner van Bergen op Zoom heeft de Partij voor de Bomen opgericht. Hiermee wil hij meedoen aan de parlementsverkiezingen van 2021. Want de bomen hebben het zwaar.Hou PowNed in de lucht, word lid: http://bit.ly/2l3V162

Gepostet von PowNed am Freitag, 10. Januar 2020

 

YouTube Omroep PowNed


   

PARTIJ VAN DE BOMEN BESPROKEN BIJ EVA JINEK

 

   


| jaar| nr. 004 | 09-01-2020 |

Evan Jinek en haar tafelgasten komt het nieuws toe over de oprichting van de partij die aan de Tweede Kamer verkiezingen mee wil doen. Een korte bespreking volgt.

Facebook

PARTIJ VAN DE BOMEN BESPROKEN BIJ EVA JINEK

Evan Jinek en haar tafelgasten komt het nieuws toe over de oprichting van de partij die aan de Tweede Kamer verkiezingen mee wil doen. Een korte bespreking volgt. #PartijvoordeBomen #PvdB(copyright RTL/ Omroep Brabant)

Gepostet von Partij voor de bomen am Samstag, 11. Januar 2020

 

YouTube


   

DE ESSEN, EEN BEDREIGDE SOORT

 

   


| jaar| nr. 002 | 02-01-2020 |

 

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien.

Facebook

DE ESSENBOMEN, EEN BEDREIGDE SOORT

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien. #PartijvoordeBomen #PvdB

Gepostet von Partij voor de bomen am Mittwoch, 1. Januar 2020

 

YouTube


   

MOTIVATIE: ONDERZOEK ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

 

   


| jaar| nr. 002 | 01-01-2020 |

De initiatiefnemers van de Partij voor de Bomen maken zich al geruime tijd zorgen over de vitaliteit van bomen in met name de bebouwde omgeving. Ondergetekende heeft een onderzoek gestart naar de effecten van de elektromagnetische straling van zendmasten op bomen. In dat kader zijn in september 2019 zowel naar veel boomkwekers als naar alle gemeenten een mail gestuurd met een uitvraag naar foto’s en naar eventuele ervaringen met schades aan bomen waarbij als oorzaak elektromagnetische straling wordt vermoed. Meer dan 80 % van de gemeenten reageerden binnen enkele weken. Veruit de meesten hadden op het gebied van schades aan bomen met als mogelijke oorzaak elektromagnetische straling geen ervaring. In een vijftal gevallen werden dit soort effecten wel vermoed. Een aantal gemeentelijke ‘boom’ ambtenaren namen telefonisch contact op. In die gesprekken erkende iedereen dat ook naar hun ervaringen de vitaliteit van het bomenbestand de afgelopen jaren aanmerkelijk verslechterd is. De ‘boom’ ambtenaren met vele jaren ervaring zien die vitaliteitsverandering al enkele decennia. Zonder dat er in hun ogen sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. In de gesprekken en mailwisselingen werden wel een aantal mogelijke oorzaken genoemd o.a. veranderend waterbeheer, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen, klimaatveranderingen, luchtverontreiniging en straling.

Recent is een rapport (mirror.pdf) uitgekomen van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), waarin gesteld wordt dat van de onderzochte 454 boomsoorten op Europese bodem er 42 procent met uitsterven worden bedreigd en van de 258 endemische soorten 58 % met uitsterven worden bedreigd. Tot de bedreigde soorten behoren o.a. de paardenkastanje, de wilde lijsterbes, en de krimlijsterbes.

Zelf ben ik een man op gevorderde leeftijd (71) mijn vitaliteit neemt al jaren af. Met als gevolg dat ik makkelijker ziek wordt en als ik ziek ben ik meer tijd nodig heb om te herstellen dan toen ik jonger en vitaler was. Bij het bomenbestand neemt volgens de door mij gesproken groenambtenaren de vitaliteit in alle leeftijdsklassen af. Die groenambtenaren constateren tevens een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen 20 jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, essentaksterfte, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen. Toeval? Of is er meer aan de hand?

Het IUCN rapport past in een reeks van andere rapportages die laten zien dat de afgelopen decennia het insectenbestand enorm is afgenomen, de vogels in aantallen en soorten enorm is afgenomen. Vaak wordt er als oorzaak gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Niet uit te sluiten valt dat dit één van de mogelijkheden is. Maar is dat logisch als het gebruik van bestrijdingsmiddelen de afgelopen 30 jaar vrijwel is gehalveerd en veel nieuwere middelen veel sneller worden afgebroken dan de vroeger gebruikte middelen. Er is één mogelijke oorzaak die de afgelopen decennia een bijna exponentiële groei vertoond; staling. Ondergetekende schreef er eerder over.

Wat mij verbaast is dat met de vele reeds verrichtte onderzoeken de alarmbellen niet zijn gaan rinkelen terwijl daar mijn inziens alle redenen voor zijn. Jarenlang heb ik onderzoekswerk verricht waarbij ik tal van chemicaliën gebruikte, steeds diende ik volgens mijn werkgevers het voorzorgprincipe te hanteren. Als niet zeker was dat iets onschadelijk is werd ik geacht met dit soort middelen om te gaan alsof het zeer schadelijke stoffen betrof. Nu hebben politici het omgedraaid als iets niet ‘bewezen’ schadelijk is dan neemt men aan dat het onschadelijk is en stellen we de bevolking en schoolkinderen er gewoon aan bloot. Terwijl in Frankrijk de mobieltjes en IPad’s een school niet in mogen en alles aan de ‘draad’ moet mag in Nederland ieder kind aan straling binnen schoolgebouwen worden bloot gesteld. Ook is er een grote variëteit aan blootstellingsnormen (zie bijgaande afbeelding). Wij Nederlandse zouden volgens die normen van alle volkeren het best tegen straling kunnen!

bloodstellingsnormen

In een ander artikel op onze website “Results of bio–potential measurements”, een uittreksel van het onderzoek “The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency electromagnetic fields produced by EM transmitters” (.pdf), van de Wageningen Universiteit blijkt zonneklaar dat elektromagnetische zenders zoals wifi zenders een effect hebben op het biopotentiaal van levende cellen van bomen! Lees en huiver. Het wordt tijd dat ook in Nederland men zich bewust wordt van de risico’s en mogelijke gevolgen van de alsmaar toenemende straling in de openbare ruimte en binnen gebouwen zoals scholen, huizen, werkplaatsen en fabrieken.

Ik hoop dat u als lezer op een andere manier gaat kijken naar de achteruitgang van het vogel- en insectenbestand en tegen de achteruitgang van de vitaliteit van bomen. Zoek actief naar oorzaken waarom steeds meer bomen minder vitaal worden en waarom ziekten en plagen waaraan bomen ten prooi vallen lijken toe te nemen. De PvdB ontvang graag uw meldingen van mogelijke boom/taksterfte waarbij invloed van straling wordt vermoed. Wij komen graag ter plaatse de straling meten.

Louis van der Kallen


   

RESULTS OF BIO-POTENTIAL MEASUREMENTS

 

   


| jaar| nr. 001 | 01-01-2020 |

Results of bio–potential measurements 2011 and 2012. Quotes from “the-effects-on-trees-of-pulsed-digitally-modulated-high-frequency-electromagnetic-fields-produced-by-em-transmitters” (.pdf) van Wageningen University, d.d. oktober 2013.

During the research in 2011 – 2012, it became clear that bio-potentials 1) in trees do change as a result of exposure to EM fields.

  • Bio-potentials originate within biological tissue as potential differences that occur between compartments. Generally, the compartments are separated by a (bio)membrane that maintains concentration gradients of certain ions via an active mechanism.

Change in bio–potential
Forced transition by switching off the EM emitters at 13:00 hours on the ash tree in climate chamber A4.

On 9 October 2012, all the EM emitters present (WiFi router and UMTS) were switched off at 13:00 hours. There was a visible effect upon the value of bio-potential.

Conclusions
With this research into the effect of pulsed digitally-modulated high-frequency electromagnetic signals from EM-emitters upon trees, it has become clear that these signals do have an effect upon the level of electrical potential, including bio-potential, produced by the cells of a tree. Significant proof was established of interruptions to the exposure to EM fields. Wageningen University and Research Center were able to ascertain that the correct timings of switching the equipment on and off were carried out doubly-blind by municipalstaff of Alphen aan den Rijn.

Origin of Measured Signals
We have built various types of loggers, experimented with different electrodes on different places in the tree bark. Over and over again we asked ourselves the same question: what are we measuring, is this really the bio-potential of the tree? We started out in 2006 and kept on experimenting during these years. With all these various types of loggers and electrodes we now dare to confirm: Yes, the signals we are measuring originate in the tree. We can clearly define day and night rhythms as well as temperature dependencies. We also saw the influence of pulsed high frequency electromagnetic signals.

To be absolutely sure that we are measuring the right thing we frequently ran a “dummy” measurement in a plane piece of timber wood along with our experiments. The next picture shows the outcome of such “dummy” measurements. It looks like there is happening a lot, however, it all happens on a scale from -1 to +5mV. That are 8 steps of the 8192 possible digital values of the A/D converter. I.e. this signal is within the noise and offset area of the system.

Although we clearly showed over and over again that pulsed high frequency signals cause “something” to happen in the bio-potential level of trees we realize that the work is still not finished…..
Conclusion Since the start of our investigations back in 2006 we learned a lot about the interaction between electromagnetic fields and trees. Some things are still unclear but we learned that with a good setup and careful monitoring we can blindly tell by the outcome of our measurements if an electromagnetic field is switched on or off in a test cell.

Conclusion
The voltage change of input 1 (Ash tree 1) showed that there is an opposite influence on the bio potential, the DC value of the Ash tree: If the Wifi routers are switched on, there is almost no voltage measured in Ash , 1 and if the Wifi routers are switched off, the voltage is increasing up to 20 mV.

By turning off the Wifi and light, it seems that the voltage of Ash tree 2 (input 2) and the Horse chestnut tree (input 4) is more flattened than when the Wifi and light is on. It seems that beside the light, as we expected, Wifi has influence on the DC value of the plant. According to the measurement results of plot a to f, there is no change of the measured voltage with a large loop area (input 3). The measurements with a smaller loop area of plot d on the Ash tree (input 1) also didn’t show any change of the measured voltage compared with the measurements of plot a. Therefore the conclusion can be made that the DC voltage measurements of the data logger is not interfered by the electromagnetic field of the Wifi routers and the electronic ballast of the fluorescent tubes. However the DC value generated in the tree stems seem to be interfered by the generated external electromagnetic fields.

The day/night (Circadian) rhythm of the ash tree was visibly documented using the bio potential measured. The nocturnal period can be rec ognised by its flat plotting.

The nocturnal period from 20:00 hours on 30 August 2011 until 4:00 hours on 31 August 2011 is visible. All the EM emitters (WiFi router, UMTS and DVB-T) present were switched off from 12:00 hours 30 August 2012 until 12:00 hours on 31 August 2011. An effect upon the value of the bio-potential of the ash tree as a result of switching off the apparatus can in this case be discerned. Change in bio Change in bio Change in bio Change in bio–potential on 9 October 2012. Forced transition by means of switching off the EM emitters at 13:00 hours in climate chamber A4, ash tree.
EM transmitters