DE ESSEN, EEN BEDREIGDE SOORT

 

   


| jaar| nr. 002 | 02-01-2020 |

 

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien.

Facebook

DE ESSENBOMEN, EEN BEDREIGDE SOORT

Partijleider Louis van der Kallen in het eerste filmpje van de Partij voor de Bomen. Het is tijd om de discussie naar een hoger niveau te tillen. Tijd om aan de landelijke verkiezingen deel te gaan nemen. U gaat snel meer van ons horen en zien. #PartijvoordeBomen #PvdB

Gepostet von Partij voor de bomen am Mittwoch, 1. Januar 2020

 

YouTube


   

MOTIVATIE: ONDERZOEK ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

 

   


| jaar| nr. 002 | 01-01-2020 |

De initiatiefnemers van de Partij voor de Bomen maken zich al geruime tijd zorgen over de vitaliteit van bomen in met name de bebouwde omgeving. Ondergetekende heeft een onderzoek gestart naar de effecten van de elektromagnetische straling van zendmasten op bomen. In dat kader zijn in september 2019 zowel naar veel boomkwekers als naar alle gemeenten een mail gestuurd met een uitvraag naar foto’s en naar eventuele ervaringen met schades aan bomen waarbij als oorzaak elektromagnetische straling wordt vermoed. Meer dan 80 % van de gemeenten reageerden binnen enkele weken. Veruit de meesten hadden op het gebied van schades aan bomen met als mogelijke oorzaak elektromagnetische straling geen ervaring. In een vijftal gevallen werden dit soort effecten wel vermoed. Een aantal gemeentelijke ‘boom’ ambtenaren namen telefonisch contact op. In die gesprekken erkende iedereen dat ook naar hun ervaringen de vitaliteit van het bomenbestand de afgelopen jaren aanmerkelijk verslechterd is. De ‘boom’ ambtenaren met vele jaren ervaring zien die vitaliteitsverandering al enkele decennia. Zonder dat er in hun ogen sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak. In de gesprekken en mailwisselingen werden wel een aantal mogelijke oorzaken genoemd o.a. veranderend waterbeheer, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen, klimaatveranderingen, luchtverontreiniging en straling.

Recent is een rapport (mirror.pdf) uitgekomen van het International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), waarin gesteld wordt dat van de onderzochte 454 boomsoorten op Europese bodem er 42 procent met uitsterven worden bedreigd en van de 258 endemische soorten 58 % met uitsterven worden bedreigd. Tot de bedreigde soorten behoren o.a. de paardenkastanje, de wilde lijsterbes, en de krimlijsterbes.

Zelf ben ik een man op gevorderde leeftijd (71) mijn vitaliteit neemt al jaren af. Met als gevolg dat ik makkelijker ziek wordt en als ik ziek ben ik meer tijd nodig heb om te herstellen dan toen ik jonger en vitaler was. Bij het bomenbestand neemt volgens de door mij gesproken groenambtenaren de vitaliteit in alle leeftijdsklassen af. Die groenambtenaren constateren tevens een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen 20 jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, essentaksterfte, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen. Toeval? Of is er meer aan de hand?

Het IUCN rapport past in een reeks van andere rapportages die laten zien dat de afgelopen decennia het insectenbestand enorm is afgenomen, de vogels in aantallen en soorten enorm is afgenomen. Vaak wordt er als oorzaak gewezen naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Niet uit te sluiten valt dat dit één van de mogelijkheden is. Maar is dat logisch als het gebruik van bestrijdingsmiddelen de afgelopen 30 jaar vrijwel is gehalveerd en veel nieuwere middelen veel sneller worden afgebroken dan de vroeger gebruikte middelen. Er is één mogelijke oorzaak die de afgelopen decennia een bijna exponentiële groei vertoond; staling. Ondergetekende schreef er eerder over.

Wat mij verbaast is dat met de vele reeds verrichtte onderzoeken de alarmbellen niet zijn gaan rinkelen terwijl daar mijn inziens alle redenen voor zijn. Jarenlang heb ik onderzoekswerk verricht waarbij ik tal van chemicaliën gebruikte, steeds diende ik volgens mijn werkgevers het voorzorgprincipe te hanteren. Als niet zeker was dat iets onschadelijk is werd ik geacht met dit soort middelen om te gaan alsof het zeer schadelijke stoffen betrof. Nu hebben politici het omgedraaid als iets niet ‘bewezen’ schadelijk is dan neemt men aan dat het onschadelijk is en stellen we de bevolking en schoolkinderen er gewoon aan bloot. Terwijl in Frankrijk de mobieltjes en IPad’s een school niet in mogen en alles aan de ‘draad’ moet mag in Nederland ieder kind aan straling binnen schoolgebouwen worden bloot gesteld. Ook is er een grote variëteit aan blootstellingsnormen (zie bijgaande afbeelding). Wij Nederlandse zouden volgens die normen van alle volkeren het best tegen straling kunnen!

bloodstellingsnormen

In een ander artikel op onze website “Results of bio–potential measurements”, een uittreksel van het onderzoek “The effects on trees of pulsed digitally modulated high-frequency electromagnetic fields produced by EM transmitters” (.pdf), van de Wageningen Universiteit blijkt zonneklaar dat elektromagnetische zenders zoals wifi zenders een effect hebben op het biopotentiaal van levende cellen van bomen! Lees en huiver. Het wordt tijd dat ook in Nederland men zich bewust wordt van de risico’s en mogelijke gevolgen van de alsmaar toenemende straling in de openbare ruimte en binnen gebouwen zoals scholen, huizen, werkplaatsen en fabrieken.

Ik hoop dat u als lezer op een andere manier gaat kijken naar de achteruitgang van het vogel- en insectenbestand en tegen de achteruitgang van de vitaliteit van bomen. Zoek actief naar oorzaken waarom steeds meer bomen minder vitaal worden en waarom ziekten en plagen waaraan bomen ten prooi vallen lijken toe te nemen. De PvdB ontvang graag uw meldingen van mogelijke boom/taksterfte waarbij invloed van straling wordt vermoed. Wij komen graag ter plaatse de straling meten.

Louis van der Kallen


   

RESULTS OF BIO-POTENTIAL MEASUREMENTS

 

   


| jaar| nr. 001 | 01-01-2020 |

Results of bio–potential measurements 2011 and 2012. Quotes from “the-effects-on-trees-of-pulsed-digitally-modulated-high-frequency-electromagnetic-fields-produced-by-em-transmitters” (.pdf) van Wageningen University, d.d. oktober 2013.

During the research in 2011 – 2012, it became clear that bio-potentials 1) in trees do change as a result of exposure to EM fields.

 • Bio-potentials originate within biological tissue as potential differences that occur between compartments. Generally, the compartments are separated by a (bio)membrane that maintains concentration gradients of certain ions via an active mechanism.

Change in bio–potential
Forced transition by switching off the EM emitters at 13:00 hours on the ash tree in climate chamber A4.

On 9 October 2012, all the EM emitters present (WiFi router and UMTS) were switched off at 13:00 hours. There was a visible effect upon the value of bio-potential.

Conclusions
With this research into the effect of pulsed digitally-modulated high-frequency electromagnetic signals from EM-emitters upon trees, it has become clear that these signals do have an effect upon the level of electrical potential, including bio-potential, produced by the cells of a tree. Significant proof was established of interruptions to the exposure to EM fields. Wageningen University and Research Center were able to ascertain that the correct timings of switching the equipment on and off were carried out doubly-blind by municipalstaff of Alphen aan den Rijn.

Origin of Measured Signals
We have built various types of loggers, experimented with different electrodes on different places in the tree bark. Over and over again we asked ourselves the same question: what are we measuring, is this really the bio-potential of the tree? We started out in 2006 and kept on experimenting during these years. With all these various types of loggers and electrodes we now dare to confirm: Yes, the signals we are measuring originate in the tree. We can clearly define day and night rhythms as well as temperature dependencies. We also saw the influence of pulsed high frequency electromagnetic signals.

To be absolutely sure that we are measuring the right thing we frequently ran a “dummy” measurement in a plane piece of timber wood along with our experiments. The next picture shows the outcome of such “dummy” measurements. It looks like there is happening a lot, however, it all happens on a scale from -1 to +5mV. That are 8 steps of the 8192 possible digital values of the A/D converter. I.e. this signal is within the noise and offset area of the system.

Although we clearly showed over and over again that pulsed high frequency signals cause “something” to happen in the bio-potential level of trees we realize that the work is still not finished…..
Conclusion Since the start of our investigations back in 2006 we learned a lot about the interaction between electromagnetic fields and trees. Some things are still unclear but we learned that with a good setup and careful monitoring we can blindly tell by the outcome of our measurements if an electromagnetic field is switched on or off in a test cell.

Conclusion
The voltage change of input 1 (Ash tree 1) showed that there is an opposite influence on the bio potential, the DC value of the Ash tree: If the Wifi routers are switched on, there is almost no voltage measured in Ash , 1 and if the Wifi routers are switched off, the voltage is increasing up to 20 mV.

By turning off the Wifi and light, it seems that the voltage of Ash tree 2 (input 2) and the Horse chestnut tree (input 4) is more flattened than when the Wifi and light is on. It seems that beside the light, as we expected, Wifi has influence on the DC value of the plant. According to the measurement results of plot a to f, there is no change of the measured voltage with a large loop area (input 3). The measurements with a smaller loop area of plot d on the Ash tree (input 1) also didn’t show any change of the measured voltage compared with the measurements of plot a. Therefore the conclusion can be made that the DC voltage measurements of the data logger is not interfered by the electromagnetic field of the Wifi routers and the electronic ballast of the fluorescent tubes. However the DC value generated in the tree stems seem to be interfered by the generated external electromagnetic fields.

The day/night (Circadian) rhythm of the ash tree was visibly documented using the bio potential measured. The nocturnal period can be rec ognised by its flat plotting.

The nocturnal period from 20:00 hours on 30 August 2011 until 4:00 hours on 31 August 2011 is visible. All the EM emitters (WiFi router, UMTS and DVB-T) present were switched off from 12:00 hours 30 August 2012 until 12:00 hours on 31 August 2011. An effect upon the value of the bio-potential of the ash tree as a result of switching off the apparatus can in this case be discerned. Change in bio Change in bio Change in bio Change in bio–potential on 9 October 2012. Forced transition by means of switching off the EM emitters at 13:00 hours in climate chamber A4, ash tree.
EM transmitters


   

MAIL AAN ALLE GEMEENTEN VAN NEDERLAND

 

   


 | PVDB-LVDK-2019-01-09-001 | 01-09-2019 |

L.s,.

In verband met een onderzoeksproject naar de effecten van de elektromagnetische straling van zendmasten ben ik op zoek naar zomerfoto’s van bomen. Waarvan, de locatie en datum van nemen bekent is. Zo mogelijk in verschillende zomers genomen zodat eventuele effecten in de tijd inzichtelijk worden. Graag de foto’s sturen naar bijgesloten e-mail adres.

Ik hoor ook graag wat eventuele ervaringen zijn met schades aan bomen waarbij als oorzaak elektromagnetische straling wordt vermoed. Reacties zijn welkom.

Met vriendelijke groet,

 

Louis van der Kallen.


   

 

BOMEN EN DE BOSWET

 

   


 | 29-03-2007 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: bomen, kenmerk: LK70018

 

Geacht College,

 

Recent is een groot aantal bomen geveld in het toekomstige gebied Bergse Haven.

Volgens het raadsbesluit van 26 november 1985 (het laatste waarin de gemeente Bergen op Zoom de grenzen van de bebouwde kom in het kader van artikel 1 lid 5 van de Boswet vaststelde) stonden deze bomen in het gebied waarop de Boswet van toepassing is.

 • Is dit vellen ex artikel 2 lid 1 van de Boswet tijdig ter kennis gebracht van de Minister die het aangaat?
 • Zijn deze bomen in het verleden geplant met subsidie van Rijk en/of Provincie?
 • Zijn er herplant of compensatieverplichtingen?
 • Is Uw College met de BSD-fractie van mening dat actualisering van het voornoemde raadsbesluit gewenst is?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

HERPLANTEN VERDUINSBOS

 

   


 | 06-01-2007 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verduinsbos, kenmerk: LK70004

 

Geacht College,

 

Middels het vragenuur vroeg ondergetekende op 27 augustus 2005, op 31 oktober 2005 en op 27 februari 2006 aandacht voor het illegaal kappen van bomen op gemeentelijk terrein door particulieren aan het Verduinsbos. Uiteindelijk is op 10 mei 2006 per brief aan de bewoners aangekondigd dat in het najaar van 2006 tot herplant van een 10-tal nieuwe bomen zou worden overgegaan. Tot op heden is dit helaas nog niet gebeurd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 1. Wat is de reden van de vertraging?
 2. Wanneer wordt de belofte aan de bewoners alsnog gestand gedaan?
 3. Hoe verloopt het verhaal van de aangebrachte schade aan gemeentelijke eigendommen c.q. het verhaal van verwachte kosten van herplant?

Graag schriftelijke beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

KAPPEN BOMEN

 

   


 | 06-12-2006 |

 

SPOED!
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College,

 

Ondergetekende heeft geconstateerd dat een fors aantal bomen in de laanstructuur (zie foto) loodrecht staande op de ingang van de kwekerij Ruytershove geblest is.

BSD eik1 BSD eik2 BSD eik3

Het betreffen overwegend zeer forse eiken. Indien het voornemen tot kappen van deze bomen wordt uitgevoerd, is dat een enorme aantasting van de laanstructuur. Sterker nog er blijft vrijwel niets van over. Enkele van de gebleste bomen hebben in het verleden stormschaden opgelopen. Er zijn er echter ook die nog geheel intact zijn (zie foto’s).

De BSD-fractie verzoekt U dringend voorlopig niet tot kap over te gaan en nadrukkelijk een bestuurlijke afweging te maken. Het kan niet zo zijn dat financiële redenen (opbrengst hout) ten grondslag liggen aan deze kap. Ook in het verleden heb ik reeds vragen gesteld over houtkap in dit gebied. Toen betrof het uitdunnen in voormalige productiebossen.

Ondergetekende vindt de nu aangegeven ingreep te fors en ziet de laanstructuur graag behouden.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

GEKAPTE ESDOORN

 

   


 | 16-08-2005 |

 

Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: esdoorn, kenmerk LK6059 

 

Geacht College,

In de Bergen op Zoomse Bode van 8 oktober j.l. stond onder te kappen bomen de aankondiging dat een esdoorn op het Thaliaplein gekapt zou worden. Als reden werd opgegeven: “op leeftijd en verzwakt”.

Nu is ondergetekende geen expert in esdoorns, dus ik interpreteerde de wat vage omschrijving als ‘de boom zal dus wel ziek zijn’.

BSD boom1 BSD boom2

Nu de monumentale esdoorn gekapt is, is de stronk goed te beoordelen en is aan de circa 80 centimeter doorsnede niets te zien, dat ook maar op enige ziekte zou duiden (zie foto). Sterker nog het hout blaakt van gezondheid.

Het komt de BSD fractie nu (dus achteraf) voor dat deze boom wel oud, maar zeker niet verzwakt was. Gezien de situatie rond de locatie van de stronk, lijkt het dat hij ‘in de weg’ stond en een herinrichting van het Thaliaplein makkelijker is zonder, dan met deze kennelijk oude, maar gezonde esdoorn.

Ondergetekende heeft vanaf nu geen vertrouwen meer in de gedane toezegging dat de gemeente zou blijven handelen, als ware de oude kapvergunning nog van kracht. Hier is een gezonde boom met een monumentale uitstraling gekapt, omdat hij naar mijn overtuiging in de weg stond. Toegezegd is dat alleen zieke en/of gevaarlijke bomen gekapt zouden worden. Nu kan mijn conclusie niet anders zijn dat ik in mijn onnozelheid en in mijn naïeve vertrouwen in de betrokken ambtelijke afweging niet meer kan aannemen dat een vage term als “op leeftijd en verzwakt” dus “ziek” zou zijn.

Foei College, zo is het niet afgesproken. In het vervolg kan dus volgens afspraak alleen “ziek en/of gevaarlijk” leiden tot incidenteel kappen.

Met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


   

 

INITIATIEFVOORSTEL BOOMVERORDENING EN DÉ BOOMVERORDENING

 

   


 | 16-08-2005 |

 

INITIATIEFVOORSTEL

tot invoering van een kapvergunningstelsel voor monumentale houtopstanden

 

Inleiding
In de raadsvergadering van 15 december 2004 heeft de raad besloten tot intrekking van de Boomverordening 2001. De boomverordening 2001 had o.a. tot doel om de handhaving van het groene karakter van de woonomgeving te beheersen c.q. te waarborgen, alsmede monumentale bomen en houtopstanden te beschermen en te handhaven.

De intrekking van de boomverordening 2001 had als oogmerk te komen tot een deregulering en het geven van meer vrijheden aan de burger bij het onderhouden en inrichten van zijn of haar woonomgeving. Hierbij was het uitgangspunt dat aan de eventuele kap van bomen, in gemeentelijk eigendom, steeds een zorgvuldige belangenafweging vooraf zou gaan.

De doelstelling van onderhavig initiatiefvoorstel is, met behoud van de dereguleringsintenties, te komen tot een graad van bescherming van monumentale en bijzondere bomen, die recht doet aan behoud van bijzondere natuurwaarden en het monumentale karakter van natuur in relatie met het stedelijk monumentaal karakter van onze bebouwde omgeving.

Feitelijk betekent dit een globale herinvoering van artikel 14 van de boomverordening 2001:

“Het opstellen/bijhouden van een lijst met monumentale bomen/houtopstanden”.

Uitvoering
Deze lijst moet in ieder geval bevatten de bomen opgenomen op de lijst van monumentale en waardevolle bomen van de bomenstichting, te weten:

 • Fraxinus exc. Pendula (treures) nabij de Martinuskerk, Dorpsstraat, Halsteren,
 • Platanus x acerifolia (gewone plataan) aan de Zuivelstraat, Bergen op Zoom,
 • Platanus x acerifolia (gewone plataan) op het Thaliaplein, Bergen op Zoom,
 • Tilia europaea (Hollandse linde) aan de Balsedreef/Klaverveldenweg, Bergen op Zoom.

Verder zou de lijst aangevuld kunnen worden met aanmeldingen door belanghebbende burgers en organisaties, waarbij de boom of houtopstand aan één of meerdere van de onderstaande criteria of specifieke kenmerken zouden moeten voldoen:

 • Door leeftijd of verschijning beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving,
 • dendrologisch van grote waarde, vanwege soort en variëteit in combinatie met leeftijd en zeldzaamheid,
 • milieukundig of ecologisch van grote waarde vanwege het belang van het (plaatselijke) ecosysteem, bijvoorbeeld omdat de boom plaats biedt aan zeldzame dier- of plantensoorten. Denk hierbij aan (onder)soorten vleermuizen,
 • wettenschappelijk van grote waarde, doordat het een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van één soort betreft (genenreservoir),
 • cultuurhistorisch waardevol, bijvoorbeeld Herdenkingsboom, Koninginneboom, Markeringsboom, kruis/Kapelboom, Snoeikunstboom of bijzondere groeivorm,
 • mythologische betekenis (Kroezeboom),
 • geadopteerde boom,
 • bijzonder (oud) fruitras, bijvoorbeeld sterappel.

Het aanmelden door belanghebbende burgers c.q. organisaties vergroot de betrokkenheid van de burgerij bij de instandhouding van natuurlijke monumenten waardoor de waardering voor de natuur in en om de bebouwde omgeving toe zal nemen.

Feitelijk zal een dergelijke lijst, gezien de ervaringen elders en de te hanteren criteria in onze gemeente, maximaal enkele honderden bomen tellen. Dit levert nauwelijks een beperking op van de vrijheid die het afschaffen van de boomverordening 2001 onze burgers biedt, terwijl het invoeren van de nieuwe bijgevoegde (concept) verordening slechts datgene beschermt dat op basis van aanwezige kwaliteiten en waarden bescherming verdient.

Het verdient aanbeveling om middels beleidsregels een objectief systeem te hanteren bij de beoordeling van een kapvergunningsaanvraag. Om geen onnodig werk te doen zou het boomwaarderingssysteem van de gemeente Boxmeer overgenomen kunnen worden.

Financiën
Het intrekken van de boomverordening december 2004 beoogde een bezuiniging van ca.

€ 17.000,– (voornamelijk formatie). Herinvoering van een (zeer beperkte) boomverordening betekent een initiële/incidentele inzet van menskracht voor het opstellen van een lijst van de monumentale houtopstanden. Het bijhouden zal een zeer beperkte inzet van menskracht vergen. Het beoordelen van aanvragen om een kapvergunning zal ook beperkt zijn.

De verwachting is dat, uitgaande van een lijst met circa 200 houtopstanden, het aantal jaarlijkse aanvragen voor een kapvergunning beperkt zal zijn tot maximaal 6, waarvan de kosten middels leges verhaald kunnen worden.

De Raad van de Gemeente Bergen op Zoom

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de “Boomverordening Bergen op Zoom 2005″ en de toelichting daarop overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

 

* * * * * * * * * * *

 

BOOMVERORDENING BERGEN OP ZOOM 2005

 

Artikel 1
Begripsomschrijving

 1. Boom:
  een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm. op een hoogte van 1,3m. boven het maaiveld.
 1. Houtopstand:
  één of meer bomen.
 1. Vellen:
  kappen, afzagen, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, waarvan men weet of behoort te weten dat dit de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben dan wel de natuurlijke vorm van de houtopstand kunnen aantasten.
 1. Boomwaarde:
  de financiële waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

 

Artikel 2
Lijst van monumentale houtopstanden

 1. Het college van burgemeester en wethouders houdt een lijst bij van monumentale houtopstanden, waarvoor in geval van vellen een kapvergunning is vereist.
 2. De lijst van monumentale houtopstanden omvat in ieder geval een, voor een ieder goed herkenbare omschrijving, de standplaats, het kadastrale perceelsnummer, de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en de reden van registratie van iedere houtopstand.

 

Artikel 3
Opname op lijst van monumentale houtopstanden
 

 1. Burgemeester en wethouders kunnen, al dan niet op aanvraag van een belanghebbende, een houtopstand plaatsen op de in artikel 2 lid 1 bedoelde lijst.
 2. Op de totstandkoming van een besluit als bedoeld in lid 1 is afdeling 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders in elk geval advies inwinnen bij een of meerdere instellingen die bescherming van bomen en houtopstanden tot hun statutaire doelstelling hebben.
 3. Met ingang van de datum waarop de eigenaar van de houtopstand de kennisgeving van het voornemen tot plaatsing op de in lid 1 bedoelde lijst ontvangt tot het moment dat opname op die lijst plaatsvindt c.q. vaststaat dat de houtopstand niet op die lijst wordt geplaatst, is artikel 3 lid 2 van deze verordening van toepassing

 

Artikel 4
Kapverbod

 1. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een houtopstand te vellen die voorkomt op de in artikel 2 lid 1 vermelde lijst.
 2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod geldt niet voor een houtopstand die moet worden geveld krachtens de plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 5
Aanvraag vergunning

De vergunning moet schriftelijk en onder bijvoeging van een situatieschets worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene(n) die krachtens zakelijk recht of krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 

Artikel 6
Zakelijk karakter vergunning

 1. De vergunning geldt voor zowel de aanvrager als voor zijn rechtsverkrijgende.
 2. De rechtsverkrijgende is verplicht van de rechtsovergang binnen twee weken schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 7
Weigeringsgronden

De vergunning kán worden geweigerd op grond van:

 1. de natuurwaarde van de houtopstand;
 2. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 3. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 4. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 5. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 6. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

 

Artikel 8
Standaardvoorwaarde van niet gebruik

 1. Een vergunning die op grond van deze verordening is verleend wordt pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt.
 2. Indien gedurende de bezwaar termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders in daarvoor naar hun oordeel in aanmerking komende gevallen bepalen, dat de vergunning onmiddellijk van kracht wordt.

 

Artikel 9
Vervaltermijn vergunning

De vergunning als bedoeld in het vorige artikel vervalt, indien daarvan niet binnen de in de vergunning aan te geven termijn van maximaal één jaar ten aanzien van de gehele houtopstand waarvoor een vergunning is aangevraagd gebruik is gemaakt.

 

Artikel 10
Bijzondere vergunningvoorschriften

 1. Tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door burgemeester en wethouders te geven aanwijzingen moet worden verplant,
 2. tot aan de vergunning te verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna,
 3. burgemeester en wethouders kunnen aan de vergunning het voorschrift verbinden dat de vergunning niet ten uitvoer mag worden gelegd tot een in de toekomst gelegen nauwkeurig omschreven moment.

 

Artikel 11
Ziekte, aantasting, gevaar

Indien burgemeester en wethouders van mening zijn dat een op de in artikel 2 lid 1 bedoeld lijst opgenomen houtopstand ziek of aangetast is, dan wel naar hun oordeel gevaar oplevert of kan opleveren voor de verspreiding van die ziekte of aantasting, of anderszins gevaar of schade kan toebrengen aan personen of goederen, kunnen burgemeester en wethouders aan de zakelijk gerechtigde van de grond dan wel aan degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, bij aanschrijving de verplichting opleggen om de betreffende houtopstand te vellen of op een nadere door het college van burgemeester en wethouders te bepalen wijze te behandelen binnen een door hen in de aanschrijving te bepalen termijn en overeenkomstig de door hen gegeven aanwijzingen.

 

Artikel 12
Verhouding tussen kap- en bouw- of aanlegvergunning

  1. Burgemeester en wethouders stemmen de procedures betreffende kapvergunning, uitwegvergunning en bouw- of aanlegvergunning in het ontwerpstadium op elkaar af,
  2. de kapvergunningen, uitwegvergunningen en bouw- en aanlegvergunningen worden zoveel mogelijk per project gelijktijdig behandeld,
  3. een kapvergunning kan worden geweigerd op de enkele grond dat sloop-, bouw- en/of aanlegplannen dan wel de plannen tot de aanleg van uitweg nog niet definitief zijn,
  4. een kapvergunning kan worden geweigerd, nadat een bouw- of aanlegvergunning is verleend, indien de rechthebbende aanvrager van die bouw- of aanlegvergunning niet, niet tijdig, of niet volledig de aanwezigheid heeft vermeld van de houtopstand aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 13
Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de krachtens deze verordening gegeven voorschriften onderscheidenlijk verplichtingen worden gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

  

Artikel 14
Toezicht op naleving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 

Artikel 15
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2005.

 

Artikel 16
Aanhalingstitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Boomverordening Bergen op Zoom 2005”.