OVER ONS

 

           


In heel West-Europa ziet de PvdB een schrikbarende achteruitgang in vitaliteit van het bomenbestand. Tevens constateert de PvdB dat de afgelopen 20 jaar er een toename is van ziekten en plagen in het Nederlandse bomenbestand. Zeker in de bebouwde omgeving.

In een natuurlijk bos vindt er onderlinge concurrentie plaats om voedingsstoffen en fysieke ruimte. Vitale bomen zijn veerkrachtig en geven ziekten weinig kans. Een minder vitale boom heeft echter weinig weerstand tegen een ziekte of plaag en kan aangetast worden. De PvdB constateert een toename van ziekten en plagen die de bomen aantasten. De afgelopen 20 jaar wordt ons bomenbestand massaal aangetast door voor Nederland ‘nieuwe’ ziekten zoals de kastanjebloedingsgziekte, massaria, essentaksterfte, eikensterfte en de roetschorsziekte bij esdoorns. Ook ervaren we meer plagen zoals de processierupsen. De verwachting van de PvdB is dat daar de komende jaren, zonder beleidsveranderingen, steeds meer boomziekten en plagen bij gaan komen.

Klimaatverandering, aanleg van infrastructuur en toenemende straling zijn in de visie van de PvdB mogelijke oorzaken. Er moet meer aandacht bij overheden komen voor wat de ontwikkelingen in onze samenleving betekenen voor de vitaliteit en gezondheid van bomen. Bomen zijn een kostbaar bezit. Niet alleen in termen van geld maar vooral in termen van gezondheid en leefbaarheid. Wij mensen delen de wereld met al wat leeft en zijn er, zonder dat velen het beseffen, (mede) afhankelijk van.

De Partij voor de Bomen wil opkomen voor de belangen van bomen en daarmee van de mensen. Aktiepunten van de PvdB zijn:

  • Bij de aanleg van infrastructuur en bouw/reconstructie van woonwijken moet er meer aandacht komen voor betere groeiplaatsen en de keuze van het plantmateriaal.
  • Versterking van de biotoop van bomen binnen de bebouwde kom.
  • Meer onderzoek naar ziekten en plagen en de ontwikkeling van preventie- en bestrijdingsmethoden.
  • Meer onderzoek naar de effecten van waterbeheer, straling, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen en luchtverontreiniging op de vitaliteit van bomen.

Bomen zijn er niet om als brandstof te dienen voor de boomcrematoria (bio-centrales). Bomen verrijken de biotoop en zijn van eminent belang voor al wat leeft. Zonder bomen geen mensen, geen insecten en geen vogels. Bomen zuiveren onze lucht en geven zuurstof om te ademen. Bomen kunnen een vitale rol spelen bij de aanpak van hittestress en verbetering van de leefbaarheid in onze steden en dorpen.

Bomen dienen ons! Het wordt tijd dat wij de levenbrengende bomen gaan dienen!

Morgen wordt heden geschreven
Gij levenden bouwt wordend leven
Gij werkt voor der komenden lot


           

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.