PROGRAMMA

 

            


De Partij voor de Bomen wil opkomen voor de belangen van bomen en daarmee van de mensen.
Actiepunten van de PvdB zijn:

  • Bij de aanleg van infrastructuur en bouw/reconstructie van woonwijken moet er meer aandacht komen voor betere groeiplaatsen en de keuze van het plantmateriaal.
  • Versterking van de biotoop van bomen binnen de bebouwde kom.
  • Meer onderzoek naar ziekten en plagen en de ontwikkeling van preventie- en bestrijdingsmethoden.
  • Meer onderzoek naar de effecten van waterbeheer, straling, bestrijdingsmiddelen, kwaliteit groeiplaatsen en luchtverontreiniging op de vitaliteit van bomen.

Morgen wordt heden geschreven
Gij levenden bouwt wordend leven
Gij werkt voor der komenden lot


            

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.